Dak & Gevel Noord is VCA gecertificeerd!

VGM Checklist Aannemers
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Door het certificaat te hebben behaald, kunnen we aantonen dat we alle werkzaamheden volgens de wettelijk gestelde veiligheidseisen uitvoeren.